આમ જીવન દાખલાને કોરા તો ક્યારેય આ છોડાય ના – જીગ્નેશ ત્રિવેદી

ભૂલથી પણ કોઈની આંતરડી તારાથી કદી કકળાય ના,ભાવ રાખો તો સદા માટે ,ત્યાં પથમાં પડતો એ મૂકાય ના. પંખી આભે

Read more

તિજોરીને જેવી રીતે lock કરે છે – ધર્મેશ ઉનાગર

તિજોરીને જેવી રીતે lock કરે છે.કોઈ મને બસ એવી રીતે block કરે છે. મેં કહ્યું આઈ લવ યુ તો એને

Read more
error: Content is protected !!